Αναιμία στην Κύηση

Η φυσιολογική αναιμία της κύησης που παρατηρείται σε υγιείς γυναίκες οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση του όγκου πλάσματος, σε σχέση με την αύξηση της μάζας των ερυθροκυττάρων .

Φυσιολογική αναιμία της κύησης ανά τρίμηνο.

1οτρίμηνο

Ht < 33 %, Hb < 11 g/dL

2οτρίμηνο

Ht < 32 %, Hb < 10.5 g/dL

3οτρίμηνο

Ht < 33 %, Hb < 11 g/dL

Στη μαύρη φυλή, οι παραπάνω τιμές Ht και Hb είναι ελαττωμένες κατά 2% και 0.8 g/dL, αντίστοιχα.
Τα χαμηλότερα επίπεδα αιμοσφαιρίνης συνήθως συναντώνται στις 28-36 εβδομάδες της κύησης.
Όλες οι γυναίκες πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για αναιμία στην κύηση.
Οι γυναίκες που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια της αναιμίας στην κύηση θα πρέπει να ελέγχονται περαιτέρω με:

•Γενική αίματος
•Μέτρηση ΔΕΚ
•Σίδηρο
•TIBC
•Φερριτίνη ορού
•Εξέταση επιχρίσματος περιφερικού αίματος
•Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης (αν δεν έχει προηγηθεί)

Φυσιολογικοί δείκτες στην κύηση.

Σίδηρος ορού 40 – 175 mg/dL
Φερριτίνη ορού> 10 mg/dL
Κορεσμός τρανσφερρίνης 16 – 60 %
TIBC 216 – 400 mg/dL
Ελεύθερη ερυθροκυτταρική πρωτοπορφυρίνη < 3 mg/g
Η λήψη πλήρους ιστορικού και η κλινική εξέταση είναι απαραίτητη. Λοιπές εξετάσεις θα απαιτηθούν κατά την κρίση του αιματολόγου
.
Δείκτες που χρησιμοποιούνται στη διαφορική διάγνωση των αναιμιών
στην κύηση:
Διαφορική διάγνωση αναιμίας στην κύηση:

Δείκτης
Σιδηροπενική αναιμία
Θαλασσαιμία
Αναιμία χρόνιας
νόσου

Σίδηρος ορού
Μειωμένος
κφ
Μειωμένος
Φερριτίνη ορού Μειωμένη
κφ
Αυξημένη
TIBC Αυξημένη
κφ

Μειωμένη σχέση Σίδηρος/TIBC< 18 % Κφ > 18 %
Η Σοβαρή αναιμία της κύησης (Hb < 6 g/dL) συνδέεται με διαταραχές της οξυγόνωσης του εμβρύου, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μη καθησυχαστικό NST, ολιγάμνιο, εγκεφαλική αγγειοδιαστολή και εμβρυϊκός θάνατος.
Η μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων
έχει θέση σε εμβρυϊκή δυσχέρεια λόγω μητρικής αναιμίας, σε αιμοδυναμική αστάθεια (συνυπάρχουσα αιμορραγία), σε ενδείξεις ισχαιμίας οργάνων-στόχων της μητέρας και σε εξατομικευμένη βάση πριν τον τοκετό/καισαρική τομή γυναικών με αναιμία. Όταν στις υπόλοιπες περιπτώσεις έχουμε Hb < 8 g/dL, η μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων ίσως πρέπει να εξετάζεται σοβαρά. Η χορήγηση ερυθροποιητίνης στην αναιμία της κύησης περιορίζεται προς το παρόν για ερευνητικούς σκοπούς.
ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Η σιδηροπενική αναιμία είναι υπόχρωμη, μικροκυτταρική (MCV < 80 fL).
Στην κύηση, ο σίδηρος είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη του εμβρύου και του πλακούντα και την αύξηση της μάζας των ερυθροκυττάρων. Η ανάγκη ενίσχυσης της ημερήσιας πρόσληψης κατά 15-30 mg καλύπτεται από την περιεκτικότητα σε σίδηρο των περισσοτέρων βιταμινούχων
σκευασμάτων. Η σιδηροπενική αναιμία στην κύηση συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο λιποβαρούς εμβρύου, πρόωρου τοκετού, περιγεννητικής θνητότητας και πιθανώς επιλόχειας κατάθλιψης.
Όλες οι γυναίκες με σιδηροπενική αναιμία στην κύηση πρέπει να λαμβάνουν συμπληρώματα σιδήρου(30-120 mg ημερησίως), πέρα από το σίδηρο που περιέχεται στα συνήθη σκευάσματα βιταμινών, μέχρι τη διόρθωσή της. Η χορήγηση σκευασμάτων σιδήρου μειώνει την πιθανότητα μητρικής αναιμίας στον τοκετό.
Γενικότερα, η μέση τιμή της αιμοσφαιρίνης είναι μεγαλύτερη κατά 1 g/dL στις γυναίκες που λαμβάνουν σίδηρο συγκριτικά με τις υπόλοιπες.
Η συνηθέστερη ανεπιθύμητη ενέργεια των συμπληρωμάτων σιδήρου στην κύηση είναι η δυσκοιλιότητα. Αντιμετωπίζεται με μείωση της δόσης και τροποποίηση της δίαιτας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση